Pekel en Klein notarissen pand

Ondernemingsrecht

Het oprichten van een rechtspersoon (zoals bijvoorbeeld besloten vennootschappen, maatschappen, stichtingen of verenigingen) is voor Pekel en Klein notarissen nooit een standaardhandeling. Wij gaan verder en denken met u mee. Zo adviseren wij bijvoorbeeld met betrekking tot de te kiezen rechtsvorm en de inhoud van de statuten, waarbij vaak veel meer mogelijk is dan men vaak denkt.

Ons kantoor verstrekt eveneens adviezen ten aanzien van:

  • de overname en overdracht van ondernemingen 
  • de overdracht en certificering van aandelen 
  • juridische fusies en splitsingen 
  • joint ventures 
  • de oprichting van stichtingen en verenigingen

Voor informatie/vragen kunt u contact opnemen met Pekel en Klein notarissen via:
0527-615931 of info@poldernotaris.nl.