Pekel en Klein notarissen pand

Bedrijfsopvolging

Een bedrijfsoverdracht is niet niks! Heel veel factoren spelen daarbij een rol. Factoren op het gebied van financiering, belasting, juridische gevolgen, maar ook op het persoonlijk vlak.

Wat betreft juridische gevolgen: de juridische ondernemingsvorm is belangrijk, omdat deze optimaal moet combineren met de financiële regelingen die u wilt treffen. Daarnaast kan de ondernemingsvorm bepalend zijn voor de belasting die u bij de overdracht of beëindiging van uw onderneming moet betalen.

Wat betreft de belastinggevolgen: als een onderneming wordt beëindigd, gaat dit altijd gepaard met een afrekening met de fiscus over de stakingswinst. De fiscus heft dan belasting over de winst van de onderneming, waarvan de belastingheffing door allerlei regelingen en faciliteiten vooruit is geschoven.

Wat betreft het persoonlijk vlak: bij de overdracht of beëindiging van uw bedrijf spelen ook persoonlijke zaken een rol. Zo moet u rekening houden met de regels rondom het huwelijk (bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden) en erfrechtelijke aanspraken van eventuele kinderen bij uw overlijden.

Kijk ook een bij het onderwerp "Estate Planning".

Voor informatie/vragen kunt u contact opnemen met Pekel en Klein notarissen via:
0527-615931 of info@poldernotaris.nl.