Pekel en Klein notarissen pand

Agrarisch recht

Ook op agrarisch gebied kunnen wij u de expertise leveren die u vraagt.

Agrarisch recht is een bijzonder rechtsgebied en vraagt om bijzondere deskundigheid. Die specifieke agrarische deskundigheid hebben wij in huis.

Wij kunnen u adviseren en begeleiden op het gebied van overdrachten van landbouwgronden, agrarische bedrijfsoverdrachten, pachtzaken en agrarische ondernemingsvormen, mest- en melkquota.

Voor informatie/vragen kunt u contact opnemen met Pekel en Klein notarissen via:
0527-615931 of info@poldernotaris.nl.