Pekel en Klein notarissen pand

Schenken

Denkt u erover een schenking te doen?
Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld:

  • U schenkt een bedrag in contanten. Dat heeft tot gevolg dat u het geschonken bedrag echt kwijt bent. 
  • U schenkt op papier. Dat heeft tot gevolg dat u het geschonken bedrag nog niet kwijt bent. U keert namelijk het geschonken bedrag niet uit, maar blijft het schuldig.

Zolang u het bedrag nog niet heeft uitgekeerd, moet u wel een rente van 6% per jaar vergoeden over het geschonken bedrag aan de begiftigde.

Als u zich aan de spelregels houdt -en Pekel en Klein notarissen kunnen u daarover informeren-, neemt u vermogen af zodat uw erfgenamen minder erfbelasting hoeven te betalen. 

Voor informatie/vragen kunt u contact opnemen met Pekel en Klein notarissen via:
0527-615931 of info@poldernotaris.nl.