Pekel en Klein notarissen pand

Levenstestament

In een testament regelt u uw zaken voor na uw overlijden. Wilt u tijdens uw leven uw zaken regelen voor het geval u dat zelf niet meer kunt, dan maakt u een levenstestament.

In uw levenstestament legt u vast wat uw wensen zijn met betrekking tot uw financiën, uw woning en inboedel, maar ook bijvoorbeeld uw mening over een medische behandeling.

U kunt uw wensen door ons laten vastleggen in uw levenstestament en daarin ook de persoon aanwijzen die uw zaken voor u zal gaan regelen.

In tegenstelling tot het testament dat werkt na uw overlijden, werkt het levenstestament tijdens uw leven. Als u geen levenstestament heeft opgesteld en u kunt onverhoopt uw zaken niet meer zelf regelen, dan zal veelal door de rechter een bewindvoerder over uw vermogen worden aangesteld. Houdt u daarom zelf de regie in handen en maak een levenstestament.

Aan de hand van uw wensen kunnen wij voor u uw levenstestament opstellen.

Voor informatie/vragen kunt u contact opnemen met Pekel en Klein notarissen via:
0527-615931 of info@poldernotaris.nl.