Pekel en Klein notarissen pand

Huwelijkse voorwaarden

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat en u regelt daarover vooraf verder niets bij de notaris, dan regelt de wet hetgeen voor u beiden geldt.

Als u wilt afwijken van hetgeen de wet regelt -om wat voor reden dan ook- dan moet u daarover afspraken maken die u vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap vastlegt bij notariële akte. Die afspraken noemen we: huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

U kunt met ons bespreken wat u belangrijk vindt om te regelen bij huwelijkse voorwaarden/partnerschapvoorwaarden. Veel zal afhangen van uw persoonlijke omstandigheden.

Wij zorgen voor een deskundig en passend advies op het gebied van uw huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Voor informatie/vragen kunt u contact opnemen met Pekel en Klein notarissen via:
0527-615931 of info@poldernotaris.nl.