Pekel en Klein notarissen pand

Estate planning

Estate planning is het plannen van bepaalde (rechts)handelingen (vermogensoverdracht) om daarmee te bereiken dat de generatie na u, zo min mogelijk belasting betaalt over het van u te ontvangen vermogen en dat alles op een fiscaalvriendelijke manier.

Hulpmiddelen bij estate planning zijn: huwelijkse voorwaarden (of opheffen daarvan), testamenten en schenkingen.

Estate planning is niet alleen bedoeld voor mensen met een grote beurs! Ook mensen met een kleine(re) beurs kunnen van bepaalde handelingen profiteren. 

De laatste tijd is estate planning nog belangrijker geworden vanwege de aanzienlijk verhoogde eigen bijdrage binnen de WLZ/WMO bij opname in een bejaarden- of verzorgingstehuis dan wel (aanvullende) zorg vanuit huis. Het is nog meer van belang geworden om tijdig uw financiële zaken te regelen! 

Wij informeren u graag over de mogelijkheden en kunnen u van advies dienen op diverse gebieden van de estate planning. 

Voor informatie/vragen kunt u contact opnemen met Pekel en Klein notarissen via: 

0527-615931 of info@poldernotaris.nl