Nieuws poldernotaris

Nieuws

 • Het nieuwe trouwen en de eigen woning

  13 februari, 2019

  Voor starters op de woningmarkt zijn het geen eenvoudige tijden. De huizenmarkt vertoont krapte en de regels bij het aanvragen van hypotheken zijn aangescherpt. Gelukkig is er ook de verruimde mogelijkheid om een schenking van ruim €100.000 voor de aankoop van een eigen woning te krijgen. We zien dan ook steeds vaker stellen die hun huis voor een deel met eigen geld financieren.

  Lees meer »

 • Voorkeursrecht koop geldt niet automatisch bij aandelenoverdracht verhuurder

  13 februari, 2019

  In huurovereenkomsten wordt soms een voorkeursrecht van koop voor de huurder opgenomen. Dat betekent dat de huurder op basis daarvan het gehuurde in eigendom kan krijgen als de verhuurder dit wil verkopen. De vraag is of het voorkeursrecht ook van toepassing is als de aandeelhouder van de verhurende bv zijn of haar aandelen overdraagt aan een derde.

  Lees meer »

 • Boetebeding in samenlevingscontract niet toegestaan

  13 februari, 2019

  Voor mensen die niet willen trouwen, is een samenlevingscontract vaak een mooie oplossing. In het contract kunnen zij dan toch een aantal zaken vastleggen en regelen voor elkaar.

  Voor veel ongetrouwde stellen is het in ieder geval belangrijk dat zij voor elkaar een partnerpensioen regelen. Leggen zij dat niet vast in een samenlevingscontract en bij de pensioenverzekeraar, dan loopt de partner bij overlijden een mooi bedrag aan pensioen mis.

  Lees meer »

 • Juridisch eigenaar dupe van belastingschuld economisch eigenaar

  6 februari, 2019

  Soms zijn huizen verkocht zonder dat er uiteindelijk bij de notaris een overdracht heeft plaatsgevonden. De nieuwe eigenaar wordt dan economisch eigenaar van het pand, de verkoper blijft juridisch eigenaar. Dat kan ook wel eens verkeerd aflopen, zo bleek in een zaak voor de Haagse rechter.

  Lees meer »

 • Internationale huwelijken

  6 februari, 2019

  Nadat er een paar jaar geleden een Europese Erfrechtverordening kwam, is er nu sinds 29 januari 2019 ook een Europese Verordening Huwelijksvermogensrecht van kracht geworden. Met de verordeningen wordt geprobeerd de regels rondom verervingen en huwelijken, of geregistreerd partnerschappen, waarbij meerdere landen betrokken zijn te harmoniseren.

  Lees meer »

 • UBO-register in maart 2019 in Tweede Kamer

  6 februari, 2019

  Het UBO-register wordt in Nederland wordt binnenkort, in maart, gepubliceerd en behandeld in de Tweede Kamer. Het register bevat informatie over de zogenaamde Ultimate Beneficial Owners, degenen die uiteindelijk het belang van vennootschappen en dergelijke in handen hebben.

  Lees meer »

 • Eigenwoningschenking, toestemming echtgenoot niet vergeten!

  30 januari, 2019

  Sinds 1 januari 2017 is de grote belastingvrije eigenwoningschenking van € 100.000 weer mogelijk. Niet alleen ouders en kinderen kunnen er gebruik van maken. De regeling is ook voor grootouders die aan kleinkinderen willen schenken en voor ooms en tantes met neefjes en nichtjes. Zelfs voor mensen die willen schenken aan een derde, waarmee geen enkele familierelatie bestaat, geldt de regeling, zolang de ontvanger maar tussen de 18 en de 40 jaar is.

  Lees meer »

 • Snel nog schenken vóór overlijden

  30 januari, 2019

  Het krijgen van een erfenis wordt meestal geassocieerd met blijdschap vanwege het ontvangen van een grote som geld. De andere kant van de medaille is natuurlijk dat er een dierbaar persoon is overleden. Daarnaast komt ook de
  belastingdienst om de hoek kijken, door de erfgenamen een blauwe enveloppe met een aanslag erfbelasting te sturen.

  Lees meer »

 • Huis moet eigenschappen bezitten voor normaal gebruik

  29 januari, 2019

  Wie een huis koopt, moet ervan uit kunnen gaan dat het huis die eigenschappen bevat die voor een normaal gebruik nodig zijn. Als blijkt dat het huis die eigenschappen niet bevat, heeft de verkoper ook een probleem. Echter, de koper heeft wel een onderzoekplicht. Alleen als de koper zelf ook uit feitenonderzoek had kunnen opmaken dat het huis niet aan die eigenschappen voldoet, ligt het risico bij de koper.

  Lees meer »

 • Heldere afspraken maken over verdeling woning in convenant

  23 januari, 2019

  Samenwoners die uit elkaar gaan, stellen vaak een convenant op, met daarin afspraken over alle te regelen zaken. Bijvoorbeeld afspraken over verdeling van de woning. De redactie van de tekst is daarin van groot belang. Immers, als er onenigheid ontstaat over de uitleg moet direct helder en klaar zijn wat de afspraak wel en niet inhoudt.

  Lees meer »